Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Kierownik projektu: dr Dorota Gierszewski

Instytucja finansująca: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli

Pełna nazwa: Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE) w konkursie Capacity Building Key Action 2- Joint Project - Curriculum (CURE)

Data rozpoczęcia projektu: 15 października 2016 r.
Data zakończenia projektu: 16 maja 2018 r.

Więcej informacji czytaj lub -> pobierz