Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - projekt badawczy

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Sztuka

Instytucja finansująca: Ministerstwo Zdrowia

Pełna nazwa: Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów  (KPST-H)

Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2017 r.
Data zakończenia: 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

Data opublikowania: 17.05.2017
Osoba publikująca: Izabela Kielar