Paidagogos PRO - nowy projekt badawczy

Kierownik projektu: dr Łukasz Hajduk

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rozwoju

Pełna nazwa: Paidagogos PRO - Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego

Data rozpoczęcia: 1 maja 2017 r.
Data zakończenia: 31 października 2019 r.

 

O projekcie -> wejdź

Portal -> wejdź

Więcej informacji -> wejdź 

 

Data opublikowania: 17.05.2017
Osoba publikująca: Izabela Kielar