eng pl
Strona Główna » AKTUALNOŚCI » Ogłoszenia

Terminy dyżurów w sesji zimowej i sesji poprawkowej Pracowników oraz Doktorantów w Instytucie Pedagogiki można znaleźć w zakładce: NAUKA/Dyżury Pracowników IP/Dyżury w sesji zimowej - POBIERZ

... czytaj więcej

A3_ujip-page-001_4b19fff1b002ae4c07cfcd437870e063.jpgOd 4 stycznia do 28 lutego b.r. trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe „Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji”.

Adresatem studiów są pracownicy socjalni i inni pracujący z zagrożonymi bezdomnością; kuratorzy sądowi zawodowi i społeczni; terapeuci uzależnień; pedagodzy resocjalizacji, społeczni, opiekuńczy, itp., animatorzy kultury; działacze społeczni i aktywiści lokalni, członkowie organizacji pozarządowych. 

Zajęcia rozpoczną się od II semestru roku akademickiego 2016/17 w trybie zajęć wekendowych (sobota, niedziela). 

... czytaj więcej

 

BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

ul. Reymonta 4, poziom „-1”, pokój „-155 H”

30-059 Kraków

tel. 12 663 27 54 

 

godziny otwarcia czytelni i wypożyczalni: pon - pt. godz. 9.00 - 17.00

 

 

W  zakładce “Biblioteka” zamieszczony został uaktualniony Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotece Instytutu Pedagogiki . Proszę o zapoznanie się ze zmianami  w zasadach wypożyczenia  książek.  

 

... czytaj więcej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia” zapraszają do udziału w III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, które odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. w Instytucie Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie. Proponujemy temat:

Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2016.

 

Celem III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej jest nakreślenie mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej oraz ich charakterystyk, a także uporządkowanie zdarzeń i inicjatyw praktyki wychowawczej podejmowanych przez Polaków w kraju i za granicą. Mapa ta może mieć różne wersje wynikające z przyjęcia odrębnych kryteriów, z wyodrębnienia uzasadnionych merytorycznie podokresów, z ujmowania przyjętego okresu dziejów z perspektywy holistycznej lub fragmentarycznej.

 

Zgłoszenia referatów, głosów w dyskusji oraz uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 marca 2017 r. na adres: j.kostkiewicz@wp.pl  na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym”.

Prosimy także o abstrakty wystąpień do 1500 znaków do 15 marca 2017.

 

Komitet Organizacyjny Seminarium

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz - przewodnicząca Seminarium

dr Beata Gola

dr Dominika Jagielska

dr Jolanta Mazur

dr Dorota Pauluk

mgr Justyna Legutko

Kontakt: tel. 514 863 001 lub: j.kostkiewicz@wp.pl

 

INFORMACJA - POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - POBIERZ

 

 

... czytaj więcej

W dniach 9 - 13.05. w progach naszego Instytutu, w ramach programu Erasmus+, gościła reprezentacja University of Patras (Grecja) w osobach:

dr Anastasia Chrysanthopolou - Department of Education, The Foreign Languages Teaching Unit;

dr Georgia Parparousi -  Department of Educational Sciences and Early Childhood Education (Music Education);

dr Yianna Roilou - Department of Theatre Studies.

Panie doktor przeprowadziły zajęcia z doktorantami oraz studentami w swoich obszarach zainteresowań.

To co było dla Nich wspólne, to wskazywanie znaczenia kultury greckiej w rozwoju cywilizacji europejskiej na poziomie języka, muzyki i teatru. Oprócz zajęć realizowanych ze studentami przeprowadzono serię indywidualnych spotkań, konsultacji w w/w obszarach.

Za udział w organizacji wizyty podziękowania należą się: dr Julii Kluzowicz, dr Krzysztofowi Polakowi, dr Joannie Torowskiej oraz dr Bartłomiejowi Gołkowi.

W perspektywie rewizyta w pięknym Patras!

 

dr Jacek Bylica 

 

 

... czytaj więcej

W dniu 28.06 w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki UJ gościła Helen Askell-Williams z Flinders University. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń naukowych i nawiązaniu współpracy badawczej z ośrodkiem akademickim z Australii. Do tej współpracy zaproszeni są wszyscy pracownicy Instytutu Pedagogiki UJ. W najbliższym czasie prof. Askell-Williams udostępni listę potencjalnych obszarów naukowo- badawczych, dzięki którym będzie możliwe zaplanowanie realizacji wspólnych inicjatyw. 

 

... czytaj więcej

dyplom_Ranking_szkol_wyzszych_2016_pedagogika_1-page-001_8c69862ec81a26a755e088d7dcba0c24.jpgSzanowni Państwo,
Wraz z gratulacjami od Pana Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Jarosława Górniaka przesyłam dyplom informujący o zajęciu przez Pedagogikę I miejsca w rankingu Perspektyw w roku 2016.
Z mojej strony proszę przyjąć wyrazy uznania za włożony wysiłek i zaangażowanie w tworzenie jakości naszego programu kształcenia, zarówno na poziomie propozycji programowej jak i jej realizacji dydaktycznej (merytorycznej i administracyjno-organizacyjnej). 
Trzymajmy wiec tak dalej.

z wyrazami szacunku
dr hab. Krystyna Ablewicz
dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ 

... czytaj więcej

Wydziałowa Komisja Wyborcza UJ uprzejmie informuje, że Dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016 - 2020 została wybrana Pani dr hab. Anna Gaweł.
Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych pełnić będzie dr Bożena Czerska, a funkcję Zastępcy Dyrektora ds. badań i rozwoju pełnić będzie dr hab. Katarzyna Wrońska. 

... czytaj więcej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że:

W dniu 1 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (ul. Batorego 12) odbędą się wybory Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Natomiast, 8 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (ul. Batorego 12) obędą się wybory Zastępców Dyrektora Instytutu Pedagogiki.

... czytaj więcej

Jeśli ktoś jest studentem pedagogiki i uczestnikiem warsztatów “Summerhill - szkoła wolna od strachu”, nie może zignorować faktu, że w Krakowie działa szkoła niezwykle podobna do tej, którą założył A.S. Neill w latach dwudziestych - do szkoły Summerhill. 

Dlatego w poniedziałek 25 kwietnia grupa studentów uczestniczących w warsztatach wybrała się z wizytą do krakowskiej szkoły demokratycznej. Uczestnicy warsztatu mogli doświadczyć, jak działa tego typu placówka. Mogli przekonać się, że istnieje szkoła, w której nie funkcjonują klasy ani plan lekcji. W ogóle nie ma zorganizowanych lekcji. Nie ma obowiązkowych zadań, podręczników, dziennika ani szatni. Nie ma sprawdzianów ani klasówek. Nie udało się znaleźć nawet tablicy. 
Udało się natomiast odnaleźć zasady: głębokiej demokracji, akceptacji i dbania o potrzeby każdej z osób będącej częścią szkoły. Udało się znaleźć kuchnię, w której każdy może w dowolnej chwili przyrządzić sobie coś do jedzenia i picia, mnóstwo gier planszowych oraz nieograniczoną ilość czasu poświęconego na tworzenie relacji między ludźmi. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły: szkolademokratyczna.edu.pl 

... czytaj więcej


obraz_1_d5004a9a8031f3569fcc51360b355120.jpgGrudniowa obrona doktoratu Hansa Dupont „Killing Time. Identification of adolescent cannabis users and the development of an early prevention program: Moti - 4” była niecodziennym wydarzeniem. Przede wszystkim posiadała szeroki wymiar publiczny, uczestniczyło w niej bowiem ponad 100 osób, reprezentujących środowisko naukowe, holenderskich profilaktyków uzależnień oraz oczywiście rodzinę i znajomych kandydata. Obrona była poprzedzona artykułem w prasie lokalnej, który prezentował aktualny w Holandii temat używania przez młodzież narkotyków z grupy cannabis. Przygotowano również promujące obronę, przykuwające uwagę zaproszenia.

Struktura wydarzenia była niezwykle zdyscyplinowana. Kandydat miał 15 minut na przedstawienie głównych tez swojej pracy, po czym nastąpiła seria pytań członków Komisji (Oppositional Corona). Każdy z członków komisji zadawał jedno pytanie. Zgodnie z planem po godzinie nastąpiło przerwanie udzielania odpowiedzi i Komisja udała się na naradę, po której ogłoszono werdykt, a następnie wygłoszona została mowa pochwalna na rzecz doktora Dupont. 

 

 

... czytaj więcej

loga-page-001_84444924842a04b9d2e90fdee6f7466b.jpg

W dniach 7-11.03.2016r. w Instytucie Pedagogiki gościła delegacja Norwegian Center for Minority Health Research (NAKMI).

NAKMI jest finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia jednostką badawczą Oslo University, zajmującą się szeroko rozumianym zdrowiem migrantów, mniejszości narodowych oraz etnicznych.

Wizyta zrealizowana została w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) - Fundusze Norweskie.  

Podpisana umowa zakłada wyjazd studentów oraz pracowników naszego Instytutu z rewizytą do Norwegii.

Podczas marcowej wizyty NAKMI reprezentowały dr Esperanza Diaz oraz dr Elżbieta Czapka.  

... czytaj więcej

11 lutego 2016 roku w sali numer 056 przy ulicy Reymonta 4 odbyła się debata poświęcona planom Reformy Systemu Edukacji przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym inicjatorem debaty był pan Tadeusz Matusz, do niedawna wiceprezydent Krakowa, zaś nasz Instytut w grupie inicjatywnej reprezentował dr Krzysztof Polak. Władze uniwersyteckie reprezentował Dziekan Wydziału Filozoficznego prof. dr hab. Jarosław Górniak oraz  Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ, dr hab. Krystyna Ablewicz.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Podsekretarz Stanu w MEN minister Maciej Kopeć, prof. dr hab. Mirosław Handke - minister edukacji w rządzie premiera Jerzego Buzka, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski - członek KNP PAN, burmistrzowie i wiceprezydenci miast Polski południowej, samorządowcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych. Obecna była też grupa nauczycieli i rodziców.

Debata miała niezwykle rzeczowy charakter. Zarówno treść referatów (prelegentami byli: prof. dr hab. Mirosław Handke, prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, mgr Przemysław Majkut oraz mgr Ewa Jonek), jak i głosy w dyskusji (znaczące było obszerne wystąpienie Pana Ministra M. Kopcia, które wygenerowało lawinę pytań i postulatów pod adresem Ministerstwa) ogniskowały się głównie wokół reformy gimnazjum.

Wszyscy zwracali uwagę na silną potrzebę uporządkowania oświaty, modernizacji prawa oświatowego i wsparcia nauczycieli. Przeważały opinie, że instytucję gimnazjum należałoby raczej doskonalić, niż usuwać ze struktury systemu edukacyjnego.

 

Zobacz galerię zdjęć:

 

 

... czytaj więcej

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ zaprasza na kolejne Spotkanie z Mistrzem!

15 stycznia (piątek), godz. 10:15, ul. Reymonta 4, sala 056

Tym razem będziemy gościć Pana Grzegorza Wodowskiego i Panią Judytę Put.

Pan Grzegorz Wodowski jest kierownikiem poradni MONAR, która zajmuje się udzielaniem kompleksowej profilaktyczno-leczniczej pomocy w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz w zakresie rozwiązywania innych problemów związanych z używaniem narkotyków.

Pani Judyta Put jest studentką I roku SUM na kierunku pedgogika resocjalizacyjna, oraz koordynatorem projektu partyworkerskiego. Opowie ze strony praktycznej na czym polega praca partyworkera.

 

 

... czytaj więcej

8 grudnia w Radio Kraków dr Małgorzata Michel i dr Małgorzata Kozak reprezentowały nasz Instytut w audycji, której tematem było rodzicielstwo na uniwersytecie, opowiadały miedzy innymi o powstałym u nas pokoiku dla studiujących rodziców z dziećmi. 

 

... czytaj więcej

12244172_1125024720865563_21475944_n_90f938982b5fb22d0250df23334050ba.jpgW dniach 13 - 14 listopada 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa „Działalność studenckich kół naukowych w dziedzinie kryminologii”, organizowana przez Kryminologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Koło naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych reprezentowały Beata Ozga i Marta Szymańska. 

 

 

... czytaj więcej

1311b_a6ce4d367222b0f1365d5169391c66ba.jpg13.11.2015 roku w ramach Sekcji Badań Jakościowych działającej przy Kole Naukowym Pedagogów Resocjalizacji UJ Instytut Pedagogiki UJ odbyło się seminarium dydaktyczne z dr hab. Piotrem Chomczyńskim z Uniwersytetu Łódzkiego. Wraz z dr Małgorzatą Michel poprowadzili wykład pt. „Badacz jakościowy w trudnym terenie. Dylematy metodologiczne i etyczne”

 

 

... czytaj więcej

W dniu 3.11.2015 roku odbyło się kolejne zebranie naukowe pracowników i doktorantów Instytutu Pedagogiki, w trakcie którego zaprezentowano periodyk naukowy Theoretical Criminology.

W trakcie zebrania przedstawiono ogólny profil periodyku, następnie zaprezentowano wnioski z artykułu autorstwa Philipa Goodmana, Joshuy Page i Michelle Philips, które stanowiły podstawę do dyskusji poświęconej problemom więziennictwa. 

 

... czytaj więcej

Z dumą informujemy, że Pani dr hab. Krystyna Ablewicz, została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Powołany w 1953 roku Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, w której skład wchodzą profesorowie pedagogiki wybierani przez właściwe środowiska naukowe oraz rzeczywiści członkowie Akademii.

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor !

... czytaj więcej

4 listopada b.r. w Instytucie Pedagogiki odbyło się organizowane przez Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych spotkanie dotyczące rodzicielstwa na uczelni.

Gościliśmy dr Kamilę Kamińską z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Małgorzatę Kozak z naszego Instytutu, przedstawicielki Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU oraz Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

W spotkaniu brali udział również studenci oraz media.

Dostaliśmy oficjalne poparcie Pełnomocnik Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów mgr Katarzyny Jurzak- Mączki.

Okazuje się, ze współpraca ludzi nauki oraz organizacji studenckich i pozarządowych owocuje poprawą jakości kształcenia studentów oraz przyczynia się do kreowania dostępnych i bezpiecznych przestrzeni.

Zwrócenie uwagi na wielość aspektów rodzicielstwa na uczelni, zarówno z punktu widzenia studentów, doktorantów jak i pracowników będących rodzicami daje możliwość działań w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do łączenia kilku ról społecznych i zawodowych.

 

W planach mamy organizacje konferencji prezentującej dobre praktyki w poruszanej problematyce.

 

... czytaj więcej

14 października odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji Święta Edukacji Narodowej, upamiętniając rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

 

Podczas uroczystości w auli  Auditorium Maximum UJ wręczone zostały następujące odznaczenia :

  • państwowe,
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej,
  • Srebrny medal “Plus ratio quam vis” prof. dr. hab. Jerzemu Sadowskiemu,
  • listów gratulcyjnych JM Rektora UJ laureatom Nagród Prezesa Rady Ministrów,
  • Nagród “Pro Arte Docendi” i Nagród im. Hugona Kołłątaja,
  • Nagród im. Henryka Jordana

 

Ceremonia odznaczenia Krzyżami zasługi oraz medalami za długoletnią służbę została dokonana przez wojewodę małopolskiego Jerzego Millera, natomiast medalami Komisji Edukacji Narodowej przez kuratora małopolskiego Aleksandra Palczewskiego.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a zwłaszcza Pracownikom Naukowym naszego Instytutu.

 

POBIERZ LISTĘ ODZNACZEŃ

 

... czytaj więcej

Co_tak_mruga2-page-001_3e3867ac6214471eb006732853ad1842.jpgZ ogromną radością pragniemy poinformować o spotkaniu w ramach czwartej już edycji Projektu „Przedszkolak na Uniwersytecie”, które będzie miało miejsce w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 2 listopada. 

Tegoroczna edycja adresowana jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, zatem nazwa ewaluowała i w tym roku spotkamy się pod hasłem „Szkolniak na Uniwersytecie”.

 

Serdecznie zapraszamy

koordynator Projektu

dr Małgorzata Kozak

 

... czytaj więcej

okadka_91a05282c4eb23b857c78e764d6c5013.jpgKoło Naukowe Pedagogów Resocjalizacji informuje, że w “Studenckich Zeszytach Naukowych” pojawiła się publikacja studentki Aleksandry Rudzkiej, pt.: “Proces readaptacji społecznej osób opuszczających Zakłady Karne”, napisana pod kierunkiem naukowym dr Małgorzaty Michel, opiekuna naukowego koła.

Zachęcamy studentów do aktywności naukowej i próby swoich sil zarówno w tym czasopiśmie jak i w czasopiśmie Reska.

Informacje na temat zasad publikacji w Studenckich Zeszytach Naukowych można znaleźć  TUTAJ

 

 

... czytaj więcej

gra-page-001_171ace70315b87e1e8d52fd5b53f9b16.jpgPonad rok trwały prace nad pierwszą w Polsce grą profilaktyczną “Wybór należy do Ciebie”, w której brali udział członkowie Kola Naukowego Pedagogów Resocjalizacji dr Małgorzata Michel, terapeuta uzależnień pracujący jako streetworker oraz dwie absolwentki naszego instytutu pracujące w Stowarzyszeniu Edukacji i Profilaktyki Parasol.

Projekt finansowany był ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a w konsultacjach społecznych nad grą uczestniczyli pedagodzy oraz dzieci i młodzież gimnazjalna. 

... czytaj więcej

Lubisz wyzwania? Fascynuje Cię Kraków? Kochasz to miasto i chcesz promować jego kulturę i dziedzictwo? Masz wiedzę z zakresu fundraisingu lub chcesz ją pogłębić i zastosować w praktyce?

 

Weź udział w KONKURSIE organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa!

 

DO WYGRANIA SZKOLENIE organizowane przez Polskie Stowarzyszeniu Fundraisingu oraz ROCZNY PŁATNY STAŻ w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa z możliwością późniejszego zatrudnienia.

 

Termin nadsyłania prac 30.11.2015 r. 


... czytaj więcej

plakat_rodzic_student_63076d2d63b21e7d1ab8ca82ee29fe80.jpg Zapraszamy studiujących rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz wszystkich zainteresowanych tematyką praw studiujących rodziców w dniu 04.11.2015 o godz. 11.30, sala konferencyjna Instytutu Pedagogiki UJ (ul. Batorego 12 w Krakowie) na:

WARSZTAT—Twórcze zabawy z dziećmi (Monika Berek)

WYKŁAD—Studiujący rodzice: prawa, potrzeby, pomoc i wsparcie (dr Kamila Kamińska)

WSKAZÓWKI- Jak tworzyć pokój dla rodziców (dr Małgorzata Kozak)

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

Niezależne Zrzeszenie Studentów 

... czytaj więcej

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZAPRASZA:

„Od gąsienicy do motyla. Innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg teorii  Wygotskiego”

konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 Kraków 28 października 2015 r.

... czytaj więcej

W najbliższą środę (14 października) o godz. 12.00 w sali 08 (ul. Batorego 12) odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie KNPR UJ Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ, którego opiekunem naukowym jest dr Małgorzata Michel natomiast zastępcą opiekuna naukowego: mgr Agnieszka Tajak.

 

Serdecznie zapraszamy NOWYCH CZŁONKÓW, czyli osoby, które chciałyby do nas dołączyć i realizować z nami różnorakie projekty. Czekamy na waszą kreatywność i chęć działania. Jesteśmy otwarci na propozycje realizacji różnych wydarzeń (wyjazdy, badania, konferencje, propozycje wykładów z ciekawymi osobami powiązanymi z działalnością resocjalizacyjną, warsztaty dla osadzonych? czemu nie? Jeśli macie tylko taką chęć my postaramy się Wam pomóc w realizacji takiego pomysłu.

 

 

... czytaj więcej

wzor4d_1_6ba07bac6d537bab69f622bb7a45edf0.jpg

 

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Minister Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej  dr Borys Budka objął oficjalnym Patronatem Honorowym projekt badawczy Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej (pismo Biura Ministra BM-I-0742-105/15/2).

Celem koordynowanego przez Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJ projektu jest konstrukcja modelu praktyki resocjalizacyjnej skoncentrowanej na ograniczaniu przestępczości powrotnej przy wykorzystaniu ugruntowanego empirycznie instrumentu pomiaru i zarządzania ryzykiem recydywy.

Punktem wyjścia dla realizacji zamierzonego celu jest metaanaliza polskich badań empirycznych dotyczących czynników ryzyka powrotności do przestępstwa, a także badań odnoszących się do skuteczności interwencji resocjalizacyjnych w zakresie ograniczania ponownego konfliktu z prawem. 

 

Logotyp_MIS_z_godlem_w_orientacji_poziomej_4d4b7d789827da11057088e2baa32806.jpg

... czytaj więcej

Podczas prywatnego pobytu w Polsce profesor James Bonta reprezentujący Public Safety Canada odwiedził Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJ.

... czytaj więcej

Z przyjemnością informujemy, że grupa naszych Pracowników i Doktorantów - dr Barbara Ostafińska-Molik, dr Sylwia Opozda-Suder, mgr Kinga Karteczka-Świętek i mgr Beata Nosek - przebywała przez cztery tygodnie w USA w University of Michigan 

... czytaj więcej

Dnia 11 czerwca b.r. o godz. 11.00 w sali 055 w budynku UJ przy ulicy Reymonta 4 odbyło się 2 Jagiellońskie Forum Oświatowe. W tym roku przebiegało ono pod hasłem Wspomaganie rozwoju

placówki edukacyjnej.

Organizowane Forum służyło poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:

Jak można rozumieć kategorię wspomagania w odniesieniu do placówki oświatowej?

Na czym miałby polegać proces wspomagania w kontekście rozporządzeń MEN wchodzących w życie w 2016 toku?

Jakie działania podejmują podmioty odpowiedzialne za wspomaganie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli), by zrealizować postawione przed nimi zadanie?

Forum przyjęło formę panelu połączonego z dyskusją.

FOTORELACJA FORUM OŚWIATOWEGO - Zobacz

... czytaj więcej

DSC_46491_48a16fbcd1dbc8f9b953ce7287fd3337.jpgStudentki II roku animacji społeczno-kulturowej 17.06 br.zrealizowały grę miejską zatytułowaną “Co się stało z Casandrą?”. 

Zaproszono do niej  studentów i mieszkańców Krakowa. 

Zadaniem uczestników było rozwikłanie tajemniczej zagadki nagłego zaginięcia Casandry oraz wytypowanie osoby odpowiedzialnej za to zniknięcie. 

Po grze miejskiej przyszedł czas na liczne konkursy i zabawę w klubie 9. 

Tam uczestnicy rywalizowali ze sobą w walce o dość nietypowe nagrody oraz mieli okazję do wzajemnej integracji.

Impreza była dla studentek ASK okazją do sprawdzenia się w roli prawdziwych animatorów. 

... czytaj więcej

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych działa przy Instytucje Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Członkami koła są studenci pedagogiki resocjalizacyjnej studiów licencjackich jak i magisterskich. 

Opiekun Naukowy Koła: dr Małgorzata Michel

Pełniąca Obowiązki Opiekuna Koła: mgr Agnieszka Tajak

Skład zarządu Koła:

Prezes: Beata Ozga

Wiceprezes: Agnieszka Błażejewska 

Skarbnik: Agnieszka Krzysztonek 

Protokolant: Marta Szymańska 

Obecnie Koło liczy 23 członków

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Koła w roku akademickim 2014/15.

... czytaj więcej

Otrzymaliśmy podziękowania od p. Leszka Podoleckiego, gościa Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych, który w ostatnim czasie odwiedził nasz Uniwersytet, aby opowiedzieć studentom o procesie przemiany moralno-duchowej więźniów w procesie resocjalizacji, oraz poddać ocenie politykę penitencjarną ostatnich 25 lat

... czytaj więcej

W dniach 28-29 maja w Tychach zgromadziło się ponad 80 naukowców oraz praktyków aby debatować na temat edukacji obywatelskiej dorosłych. Organizatorami międzynarodowej konferencji pt. “Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” byli: Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki wraz z fundacją Internationaler Bund Polska oraz Biurem Parlamentarnym prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka w Raciborzu. 

... czytaj więcej

PLAKAT-page-001_ca64fb608929f945e79492c5fde84aa9.jpgW dniach 28-29 maja 2015 roku w Tychach będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Obrady rozpoczną się 28 maja o godz. 14:00 w WBU Balbina Centrum, przy ul. Barona 30. Zgromadzonych gości przywitają prof. dr hab. Maria Flis (Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr hab. Krystyna Ablewicz  (Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ), Grzegorz Grzonka (Dyrektor Internationaler Bund Polska) oraz Henryk Kretek (Biuro Parlamentarne prof. dra hab. inż. J. Buzka w Raciborzu).

W sesji plenarnej pt. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie wezmą udział: prof. dr hab. Stanisław Mocek, Collegium Civitas w Warszawie; dr hab. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr Christine Griese, Technische Universität Berlin, prof. dr hab. Claudia Fahrenwald, Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz, prof. dr hab. Larysa Lukianova, Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, dr Olga Zaslavska, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

Sesja zakończy się dyskusją.

 

... czytaj więcej

IMG_1868_e9ff4ad0a6efd546ba884794d2781735.jpgZaliczenie przedmiotu może się odbywać w tradycyjny sposób. Jednak czasami kolokwium czy egzamin nie wystarczają. 
Dlatego niektóre przedmioty wymagają praktycznego działania. Przykładem może być “Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy”. W ramach zaliczenia tego przedmiotu jedna z grup w piątkowy poranek 17 kwietnia przeistoczyła się w prawdziwych Indian. Jakie efekty? Oprócz zaliczenia przedmiotu sporo dobrej zabawy zarówno dla studentów jak i przedszkolaków. 

 

 

Dyrekcji przedszkola dziękujemy za możliwość współpracy a studentom życzymy jak największej ilości tak twórczych zaliczeń.  

... czytaj więcej

1_cd5cb3c12f455795d9561a598ea7d4b3.jpg 17 grudnia 2014 roku to ważna data dla społeczności Instytutu Pedagogiki UJ. Rok temu po długich przygotowaniach ukonstytuowało się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Po pierwszym roku działalności została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki. Deklarację współpracy podpisali: ze strony IP dyrektor Instytutu dr. hab. Krystyna Ablewicz, prof UJ - ze strony PAIDEI prezes mgr Andrzej Śledź oraz wiceprezes dr Łukasz Hajduk.

... czytaj więcej

17 grudnia (środa) o godzinie 15.00 w IP UJ przy ul. Batorego 12 w Sali Witrażowej odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz osoby, które chciałby do niego wstąpić.

... czytaj więcej

KPRP_20140630_WG_113_5a7a18cd0a0d8e5a07bcfd03fd8edc25.jpg30 czerwca 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział Szef BBN Stanisław Koziej i Doradcy Prezydenta RP.

Tego dnia nominację z rąk Prezydenta odebrała prof. dr hab. Janina Kostkiewicz.

Pełna lista nominacji dostępna jest na stronie Prezydenta RP.

... czytaj więcej

1_a79c949417497569891a5bee7f12346c.jpg

W poniedziałek, 23 czerwca 2014 w Collegium Maius odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne. Wśród uhonorowanych tego dnia osób znalazło się dwóch pracowników naszego Instytutu: dr hab. Anna Sajdak oraz dr hab. Mariusz Sztuka.

Serdecznie gratulujemy sukcesu naukowego, jakim niewątpliwie jest uzyskanie habilitacji. Cieszymy się, że w naszym gronie znajdują się osoby o tak wyjątkowym dorobku.

W trakcie uroczystości mowę z podziękowaniami w imieniu doktorów habilitowanych wygłosiła dr hab. Anna Sajdak. Poniżej załączamy jej treść. Zachęcamy również do obejrzenia foto galerii z wydarzenia.

... czytaj więcej

dlaczego_rosne_male_4b59c58e446d3a416eef6ca1dbe759f7.jpg

Dnia 29 maja w Instytucie Pedagogiki UJ odbędzie się druga edycja projektu “Przedszkolak na Uniwersytecie”.

Naszymi studentami staną się w tym dniu przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Palczy. Dzieci wezmą udział w wykładzie akademickim oraz w ćwiczeniach przedmiotowych, zwiedzą aulę Collegium Novum oraz Ogrody Profesorskie. Otrzymanie indeksów przez małych studentów uczcimy wspólną zabawą i piknikiem w ogrodach Instytutu Pedagogiki.

W ten sposób pragniemy przybliżyć dzieciom ideę Uniwersytetu, zaciekawić ich tym co robimy, by chcieli podejmować trud uczenia się i może kiedyś do nas wrócić. Projekt należy do działań promujących Uniwersytet Jagielloński.

Serdecznie zapraszamy

koordynator projektu: dr Małgorzata Kozak

... czytaj więcej

Zakład Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Krakowie przy współpracy z Centrum Badań nad Historią Idei UJ i Międzynarodowym Klubem Historii Idei UJ

zapraszają na prezentację książki

Spiel. Facetten seiner ideengeschichte

Pobierz plakat

... czytaj więcej

logo_0a337e4407972ffefa1faba6e32b8768.jpgOddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Instytut Pedagogiki UJ w Krakowie zapraszają na otwarte seminarium 9 kwietnia 2014r. o godzinie 17:00

“Szkoła i rodzice w procesie wspierania rozwoju dziecka - model polski i angielski”.

... czytaj więcej
Seminarium PMP17/12/2013

W Zakładzie Pedagogiki Szkoły Wyższej IP UJ, w dn. 26 września 2013r., odbyło się zebranie założycielskie inaugurujące prace organizacyjne nad powołaniem Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej.

... czytaj więcej

25 listopada br. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się panel ekspercki w ramach drugiej debaty o prawach dziecka organizowanej w rocznice uchwalenia Konwencji
o prawach dziecka. W debacie wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W przedpołudniowym spotkaniu do wspólnej dyskusji zaprosiliśmy przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 34 ss. Nazaretanek
w Krakowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Błękitna Laguna” z Trzebini. 

... czytaj więcej

logo_mama_46e5c9f8f72b1488e6e9fe7d8581e5b1.pngSzanowni Państwo,

z radością informujemy, że w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powstała specjalna przestrzeń przyjazna dla mam, dzieci i nie tylko.

 

Przestrzeń MAMY i dla TATY to projekt Instytutu Pedagogiki, którego celem jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla rodziców z małymi dziećmi, którzy studiują i pracują w naszym Instytucie. Troszcząc się o komfort studiowania i wychodząc naprzeciwko potrzebom zabezpieczenia socjalnego związanego z rodzicielstwem naszych studentów, przekazujemy do użytku dwa miejsca przyjazne rodzicom z małym dzieckiem.  W tegorocznym rankingu Gazety Wyborczej uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny, stając się pierwszym uniwersyteckim Miejscem Przyjaznym Maluchom.

... czytaj więcej

W dniach 10-11 października b.r. w naszym Instytucie miała miejsce wizyta studyjna naukowców i praktyków z Uniwersytetu Massachusetts Boston  i  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Stronę polską reprezentowali: dr Jacek Bylica (w-ce dyrektor ds. studiów niestacjonarnych), prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski (Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki); dr Anna Gaweł, dr Beata Nowak, dr Sylwia Opozda-Suder, mgr Estera Twarowska-Staszek oraz dr Barbara Ostafińska-Molik.

... czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ do współtworzenia Stowarzyszenia studentów i absolwentów „Paideia”.

... czytaj więcej

Dr Małgorzata Kozak została nagrodzona w konkursie ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka na najlepszą pracę dyplomową poruszającą problematykę praw dziecka.

 

... czytaj więcej

Szanowni Państwo,

 

przekazuję informację, którą otrzymałam od p. prof. Aleksandry Tokarz z Instytutu Psychologii, organizatora poniżej wskazanej konferencji.

 

Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ razem z ICIE (The International Center for Innovation in Education), współorganizuje  konferencję  „Excellence in Education: Creativity - Innovation - Leadership”, Kraków - Poland (July 1- 4, 2014) [por. www.poland.icieconference.net]. 

 

... czytaj więcej

Szanowni Państwo,


z ogromną radością informuję, a też gratuluję, że kierunek pedagogika po raz drugi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu czasopism “Perspektywy” i “Rzeczpospolita”, tym samym wspierając prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego, po raz kolejny wybranego najlepszą uczelnią w Polsce.

 

... czytaj więcej

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ pragnie wesprzeć młodych zdolnych gimnazjalistów.

 

... czytaj więcej
Bezpieczny student25/05/2012

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych Instytutu Pedagogiki UJ wraz z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów,  Centrum Edukacji i Profilaktyki Społecznej PARASOL oraz Akademią  Profilaktyki i Edukacji APERTI organizują akcję „bezpieczny student”.

 

... czytaj więcej

W Instytucie Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ zmienia się nazwę Zakładu Teorii Wychowania na Zakład Teorii Wychowania i Opieki.

 

... czytaj więcej