eng pl
Strona Główna » NAUKA » Konferencje naukowe » Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji i resocjalizacji
Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji i resocjalizacji05/04/2013

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji: “Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka sekcja” (sekcja: Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji i resocjalizacji). Konferencja odbędzie się 21-22 listopada 2013 r. w Lublinie. Jej celem będzie sprowokowanie naukowej debaty teoretyków i praktyków, pedagogów specjalnych (zajmujących się różnymi subdyscyplinami pedagogiki specjalnej) na temat wychowania i samowychowania osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do udział w obradach konferencji. Prosimy o nadesłanie wraz z kartą uczestnictwa streszczenia referatu do dnia 31.05.2013 roku (e-mail: agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl).

Szczegółowe informacje o programie konferencji i sprawach organizacyjnych zostaną przesłane w najbliższym czasie.