eng pl
Strona Główna » STUDIA » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Dziedzina - nauki społeczne

Dyscyplina - pedagogika 

 

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie pedagogiki, przygotowują do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w uczelniach wyższych oraz uzyskania stopnia doktora.