PAIDEIA

O Stowarzyszeniu

Organizacja została powołana przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec 2013 roku, a działalność rozpoczęła w roku 2014. Od tego czasu stowarzyszenie działa bardzo aktywnie: było organizatorem m.in. integracyjno-artystycznego wydarzenia „Dzień Instytutu Pedagogiki UJ" w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, cyklicznych spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolak na Uniwersytecie", Festiwalu Filmów i Kuchni Wegańskiej „Vegetańczyk" oraz współorganizatorem „I Dnia Rodzin Adopcyjnych" w Krakowie. Wspólnie z Urzędem Miasta w Toszku i Ministerstwem Edukacji Narodowej organizowaliśmy Ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych, mamy na koncie również współpracę z instytucjami publicznymi: Instytutem Pedagogiki, domami kultury i szkołami publicznymi.

Zarząd

Andrzej Śledź – Prezes Zarządu 

Zuzanna Sury – nauczyciel kontraktowy, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UJ.

Bartłomiej Kisiel – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Tomasz Feliks – absolwent studiów licencjackich na Wydziale Polonistyki UJ

Działalność

Aktualnie realizowany:

"Akademia Siedmiu Mistrzów" to projekt edukacyjno-kulturalny Stowarzyszenia "PAIDEIA", skierowany do dzieci z klas 2–4 krakowskich szkół podstawowych - LINK

 

Informacje i zapisy:

Koordynator projektu – Bartłomiej Kisiel, tel. 789-080-225

e-mail: akademiasiedmiumistrzow@outlook.com

 

Akademia Siedmiu Mistrzów

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia" Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym "Akademia Siedmiu Mistrzów".

(www.akademiasiedmiumistrzow.tumblr.com)

"Akademia Siedmiu Mistrzów" to projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do dzieci z klas 2-4 krakowskich szkół podstawowych.

Zajęcia odbywają się w różnych częściach Krakowa w każdą sobotę poczynając od 26 września 2015.

Uczestnicy wcielają się w rolę młodych naukowców, którzy pod okiem średniowiecznych mistrzów zgłębiają tajniki sztuk wyzwolonych (Artes Liberales).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkie zajęcia zostały zaprojektowane w oparciu o zasadę nauki w działaniu. W ramach zajęć przewidziano m.in.: gry edukacyjne w muzeach, gry terenowe, warsztaty artystyczne, gry symulacyjne.

Celami projektu są:

- budowanie postaw ciekawości świata, szacunku wobec innych, aktywności społecznej i samodoskonalenia,

- rozbudzanie wszechstronnych pasji i zainteresowań,

- upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,

- promocja dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski,

- przybliżanie idei uniwersyteckiego kształcenia w oparciu o koncepcję Artes Liberales.

 

Więcej informacji i zapisy: tel. 789-080-225,

e-mail: akademiasiedmiumistrzow@outlook.com

 

Jesteśmy także na facebooku! https://www.facebook.com/events/582016361936228/

Plakat 

Zaproszenie do współpracy

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ do współtworzenia Stowarzyszenia studentów i absolwentów „Paideia".

Ideą przewodnią Stowarzyszenia jest wspieranie procesu studiów w Instytucie Pedagogiki UJ poprzez prowadzenie działalności badawczej w ścisłym powiązaniu z praktyką społeczną, a także tworzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie szans studentów i absolwentów naszej Alma Mater na rynku pracy. Wierzymy, że działalność Stowarzyszenia zawierająca się w greckim wyrażeniu παιδεία odnoszącym się do wychowania i kultury, stworzy przestrzeń do rozwoju, wzmacniania więzi i współpracy wewnątrz wspólnoty akademickiej Instytutu Pedagogiki. Dla dopiero rozpoczynających studentów stanie się punktem oparcia w niełatwych początkach. Dla starszych studentów będzie miejscem praktyk, pierwszych badań, czy staży pozwalających nabyć konieczne doświadczenie zawodowe i badawcze. Absolwentom pomoże płynnie przejść na rynek pracy, jednocześnie podtrzymując ich więź z Uniwersytetem. Doktorantom i pracownikom natomiast Stowarzyszenie ułatwi prowadzenie badań naukowych, współpracę ze studentami i absolwentami, a także wspomoże proces dydaktyczny. Jednocześnie chcielibyśmy, aby rozwój naszej wspólnoty akademickiej dokonywał się poprzez pracę na rzecz drugiego człowieka i szerszej zbiorowości, tym samym ukierunkowujemy nasze działania na pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywność w obszarze edukacji, kultury i polityk społecznych Miasta Stołecznego Krakowa i województwa małopolskiego.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie założycielskie, podczas którego zostanie ukonstytuowane Stowarzyszenie, a także wspólnie zastanowimy się nad działaniami w nadchodzącym roku. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 18.00 w Instytucie Pedagogiki (ul. Batorego 12) w sali konferencyjnej. Osoby pragnące włączyć się w powoływanie Stowarzyszenia proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy z p. Andrzejem Śledziem  (andrzej.sledz@uj.edu.pl).

 

Wyświetl statut Stowarzyszenia 

Walne zebranie

17 grudnia 2014  (środa) o godzinie 15.00 w IP UJ przy ul. Batorego 12 w Sali Witrażowej odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia oraz osoby, które chciałby do niego wstąpić.

Planowany porządek zebrania:

1) Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki UJ

2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok akademicki

3) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania

4) Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia

5) Prezentacja planów na kolejny rok

6) Wolne wnioski

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Podpisanie porozumienia o współpracy

17 grudnia 2014 roku to ważna data dla społeczności Instytutu Pedagogiki UJ. Rok temu po długich przygotowaniach ukonstytuowało się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Po pierwszym roku działalności została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki. Deklarację współpracy podpisali: ze strony IP dyrektor Instytutu dr. hab. Krystyna Ablewicz, prof UJ - ze strony PAIDEI prezes mgr Andrzej Śledź oraz wiceprezes dr Łukasz Hajduk.

Na mocy porozumienia członkowie stowarzyszenia będą mogli korzystać z sali nr 20 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu także z innych sal i wyposażenia. Celem współpracy jest przede wszystkim wszechstronny rozwój Instytutu Pedagogiki UJ, integracja pracowników i studentów oraz utrzymywanie więzi z absolwentami.

W mijającym roku kalendarzowym mogliśmy obserwować początki takiej współpracy. W czerwcu Stowarzyszenie zorganizowało Dzień Instytut Pedagogiki a w październiku było partnerem przy organizacji Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Dzięki współpracy w Instytucie możliwe były odwiedziny przedszkolaków z Sądecczyzny.

Przywołane wydarzenie to dopiero początek. Od 17 grudnia, kiedy współpraca przybrała oficjalną formą będzie się działo znacznie więcej. A chętnych do zasilenia szeregów Stowarzyszenia już dziś zapraszamy do wypełnia deklaracji członkowskiej.