PAIDEIA

O Stowarzyszeniu

Organizacja została powołana przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec 2013 roku, a działalność rozpoczęła w roku 2014. Od tego czasu stowarzyszenie działa bardzo aktywnie: było organizatorem m.in. integracyjno-artystycznego wydarzenia „Dzień Instytutu Pedagogiki UJ" w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, cyklicznych spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolak na Uniwersytecie", Festiwalu Filmów i Kuchni Wegańskiej „Vegetańczyk" oraz współorganizatorem „I Dnia Rodzin Adopcyjnych" w Krakowie. Wspólnie z Urzędem Miasta w Toszku i Ministerstwem Edukacji Narodowej organizowaliśmy Ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych, mamy na koncie również współpracę z instytucjami publicznymi: Instytutem Pedagogiki, domami kultury i szkołami publicznymi.

Strona internetowa Stowarzyszenia -> przejdź

Zarząd

Andrzej Śledź – Prezes Zarządu 

Zuzanna Sury – nauczyciel kontraktowy, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UJ.

Bartłomiej Kisiel – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Tomasz Feliks – absolwent studiów licencjackich na Wydziale Polonistyki UJ

Działalność

Aktualnie realizowany:

"Akademia Siedmiu Mistrzów" to projekt edukacyjno-kulturalny Stowarzyszenia "PAIDEIA", skierowany do dzieci z klas 2–4 krakowskich szkół podstawowych - LINK

 

Informacje i zapisy:

Koordynator projektu – Bartłomiej Kisiel, tel. 789-080-225

e-mail: akademiasiedmiumistrzow@outlook.com

Akademia Siedmiu Mistrzów

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia" Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym "Akademia Siedmiu Mistrzów".

www.akademiasiedmiumistrzow.tumblr.com

"Akademia Siedmiu Mistrzów" to projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do dzieci z klas 2-4 krakowskich szkół podstawowych.

Zajęcia odbywają się w różnych częściach Krakowa w każdą sobotę poczynając od 26 września 2015.

Uczestnicy wcielają się w rolę młodych naukowców, którzy pod okiem średniowiecznych mistrzów zgłębiają tajniki sztuk wyzwolonych (Artes Liberales).

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkie zajęcia zostały zaprojektowane w oparciu o zasadę nauki w działaniu. W ramach zajęć przewidziano m.in.: gry edukacyjne w muzeach, gry terenowe, warsztaty artystyczne, gry symulacyjne.

Celami projektu są:

- budowanie postaw ciekawości świata, szacunku wobec innych, aktywności społecznej i samodoskonalenia,

- rozbudzanie wszechstronnych pasji i zainteresowań,

- upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,

- promocja dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski,

- przybliżanie idei uniwersyteckiego kształcenia w oparciu o koncepcję Artes Liberales.

 

Więcej informacji i zapisy: tel. 789-080-225,

e-mail: akademiasiedmiumistrzow@outlook.com

Jesteśmy także na facebooku! https://www.facebook.com/events/582016361936228/

Zaproszenie do współpracy

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów Instytutu Pedagogiki UJ do współtworzenia Stowarzyszenia studentów i absolwentów „Paideia".

Ideą przewodnią Stowarzyszenia jest wspieranie procesu studiów w Instytucie Pedagogiki UJ poprzez prowadzenie działalności badawczej w ścisłym powiązaniu z praktyką społeczną, a także tworzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie szans studentów i absolwentów naszej Alma Mater na rynku pracy. Wierzymy, że działalność Stowarzyszenia zawierająca się w greckim wyrażeniu παιδεία odnoszącym się do wychowania i kultury, stworzy przestrzeń do rozwoju, wzmacniania więzi i współpracy wewnątrz wspólnoty akademickiej Instytutu Pedagogiki. Dla dopiero rozpoczynających studentów stanie się punktem oparcia w niełatwych początkach. Dla starszych studentów będzie miejscem praktyk, pierwszych badań, czy staży pozwalających nabyć konieczne doświadczenie zawodowe i badawcze. Absolwentom pomoże płynnie przejść na rynek pracy, jednocześnie podtrzymując ich więź z Uniwersytetem. Doktorantom i pracownikom natomiast Stowarzyszenie ułatwi prowadzenie badań naukowych, współpracę ze studentami i absolwentami, a także wspomoże proces dydaktyczny. Jednocześnie chcielibyśmy, aby rozwój naszej wspólnoty akademickiej dokonywał się poprzez pracę na rzecz drugiego człowieka i szerszej zbiorowości, tym samym ukierunkowujemy nasze działania na pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywność w obszarze edukacji, kultury i polityk społecznych Miasta Stołecznego Krakowa i województwa małopolskiego.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie założycielskie, podczas którego zostanie ukonstytuowane Stowarzyszenie, a także wspólnie zastanowimy się nad działaniami w nadchodzącym roku. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 18.00 w Instytucie Pedagogiki (ul. Batorego 12) w sali konferencyjnej. Osoby pragnące włączyć się w powoływanie Stowarzyszenia proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy z p. Andrzejem Śledziem  (andrzej.sledz@uj.edu.pl).

 

Wyświetl statut Stowarzyszenia 

Walne zebranie

17 grudnia 2014  (środa) o godzinie 15.00 w IP UJ przy ul. Batorego 12 w Sali Witrażowej odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów PAIDEIA.

Porządek zebrania:

1) Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki UJ
2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok akademicki
3) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
4) Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia
5) Prezentacja planów na kolejny rok
6) Wolne wnioski

Podpisanie porozumienia o współpracy

17 grudnia 2014 roku to ważna data dla społeczności Instytutu Pedagogiki UJ. Rok temu po długich przygotowaniach ukonstytuowało się Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów PAIDEIA. Po pierwszym roku działalności została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem Pedagogiki. Deklarację współpracy podpisali: ze strony IP dyrektor Instytutu dr. hab. Krystyna Ablewicz, prof UJ - ze strony PAIDEI prezes mgr Andrzej Śledź oraz wiceprezes dr Łukasz Hajduk.

Na mocy porozumienia członkowie stowarzyszenia będą mogli korzystać z sali nr 20 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu także z innych sal i wyposażenia. Celem współpracy jest przede wszystkim wszechstronny rozwój Instytutu Pedagogiki UJ, integracja pracowników i studentów oraz utrzymywanie więzi z absolwentami.

W mijającym roku kalendarzowym mogliśmy obserwować początki takiej współpracy. W czerwcu Stowarzyszenie zorganizowało Dzień Instytut Pedagogiki a w październiku było partnerem przy organizacji Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Dzięki współpracy w Instytucie możliwe były odwiedziny przedszkolaków z Sądecczyzny.

Przywołane wydarzenie to dopiero początek. Od 17 grudnia, kiedy współpraca przybrała oficjalną formą będzie się działo znacznie więcej. A chętnych do zasilenia szeregów Stowarzyszenia już dziś zapraszamy do wypełnia deklaracji członkowskiej.