Studia podyplomowe - Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji