Zapraszamy na wykład: Nierówności edukacyjne w polskim systemie oświaty: aspekty, nasilenie, mechanizmy powstawania

Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie naukowe w Instytucie Pedagogiki UJ, które odbędzie się w dniu 24.05 b.r. (środa) w godz. 12.30 - 14.00 w Sali Witrażowej. Gościem zebrania będzie dr hab. Roman Dolata z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi wykład pt. "Nierówności edukacyjne w polskim systemie oświaty: aspekty, nasilenie, mechanizmy powstawania".

Konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

W tym roku wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (pobierz plik) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu z dodatkiem DSC (pedagogikaDSC@uj.edu.pl). Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 10 lipca 2017 roku.