Dofinansowanie DSC - II tura

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza II turę konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.
Wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należy składać TYLKO w formie elektronicznej (plik pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry).
Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.
Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu z dodatkiem DSC (pedagogikaDSC@uj.edu.pl). Wydatki w projekcie należy zaplanować od 18 października 2017 roku.
Wnioski przyjmowane będą do 11 września 2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 4 października 2017 roku.

Seminarium międzynarodowe: Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji. Doświadczenia Polski, Niemiec i Ukrainy.

Czas i miejsce: 1 czerwca 2017 Kraków, ul. Batorego 12, Instytut Pedagogiki

     Fala migracji  dotyka dziś wszystkie kraje Europy. Celem seminarium jest dyskusja na temat roli, jaką w tej sytuacji przyjmuje oraz jaką pełnić powinna edukacja obywatelska dorosłych.
     Zapraszamy do wymiany doświadczeń, koncepcji oraz nowych idei powstałych w trzech wybranych krajach: Niemczech, Ukrainie oraz Polsce. W każdym z tych krajów migracja przybrała inne formy, trafiła na odmienne konteksty kulturowe, pewne problemy i pytania są jednak dla wszystkich trzech krajów wspólne, tworzą więc dogodną płaszczyznę do dyskusji oraz porównań.

Organizatorzy seminarium zapraszają do zgłaszania wystąpień poświęconych następującym zagadnieniom:
•    Czy edukacja obywatelska może stać się platformą integracji ludzi pochodzących z różnych kultur?
•    Jakie są zadania edukacji obywatelskiej dorosłych wobec migrantów?
•    Jakie są zadania edukacji obywatelskiej dorosłych wobec społeczności przyjmującej migrantów?
•    Jakie strategie i rozwiązania organizacyjne mogą być wykorzystywane w pracy z migrantami i społecznościami przyjmującymi migrantów?

PROGRAM SEMINARIUM

Program w języku polskim -> pobierz

Program w języku niemieckim -> pobierz

Konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

W tym roku wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (pobierz plik) należy składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu z dodatkiem DSC (pedagogikaDSC@uj.edu.pl). Wydatki w projekcie należy zaplanować od 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 10 lipca 2017 roku.